Termeni si conditii Nextdrive

24.01.2018

 • CONVENTIE DE UTILIZARE A ABONAMENTULUI "NEXTDRIVE" - 
 • Graficul binar: graficul binar este structura arborescenta in care utilizatorii sistemului sunt aranjati in functie de disponibilitatea locurilor libere si/sau a pozitiei si setarilor persoanei care a efectuat recrutarea. Graficul este denumit binar deoarece fiecare nod al graficului poate avea maxim 2 succesori (piciorul stang si drept). - Graficul comun: graficul comun reprezinta portiunea din graficul binar global care incepe de la utilizatorul in cauza, si care, pret de 15 nivele, denota nivelul de performanta al respectivului utilizator impreuna cu echipa lui. 
 • Nivelul de performanta : este afectat in mod direct de valoarea lui R in contul online,si se reflecta in beneficiile obtinute de utilizator. - O dubla se formeaza la fiecare doua inscrieri pe stanga + doua inscrieri pe drepta/ introduse de orice persoana din graficul comun.
 •  R: Valoarea lui 'R' denota, pentru inceput, reducerea in RON per litru de carburant oferita de catre noi. Reducerea maxima este de 5 RON/litru. Valoarea lui R creste cu 0.12 per dubla realizata. Valoarea lui R incepe de 0.5 pentru abonamentul Explorer. 
 •  DESCRIEREA PRODUSULUI Abonamentul (contul) NextDrive include servicii in Romania, conform ANEXA1. Contul se emite contra cost si utilizatorul va beneficia de sistemul de bonusuri descris in ANEXA 2. Durata de valabilitate a cardului este de 2 ani si poate fi reinnoit in mod automat si gratuit. 
 •  EMITEREA Abonamentului:   Abonamentul NextDrive va fi obtinut dupa completarea formularului disponibil pe www.nextdrive.ro/register si acceptarea prezentului Contract. O data cu completarea formularului de abonament si acceptarea prezentului Contract, SC CARD AUTO SERVICE SRL si partenerii sai pot folosi datele de contact ale posesorului pentru inscrierealui automata pe lista serviciilor incluse in pretul abonamentului. 
 •  UTILIZAREA Abonamentului:   Toate serviciile incluse in abonament pot fi accesate din contul comerciantului de pe site-ul www.nextdrive.ro, prin utilizarea cardului emis cu care comerciantul are acces la cumpararea combustibilului in conditiile prezentului Contract. Cardul pentru combustibil trebuie protejat impotriva deteriorarii. In cazul deteriorarii din orice cauze, Cardul poate fi inlocuit cu un nou card, in baza cererii titularului insotita de cardul deteriorat si datele de identificare ale titularului, ce vor fi trimise pe adresa card@nextdrive-support.ro. Cardul de combustibil inclus in Abonamentul NextDrive nu este un instrument financiar de plata si poate fi utilizat numai in cadrul partenerilor comerciali ai SC CARD AUTO SERVICE SRL. Abonamentul NextDrive se va alimenta de catre Utilizator cu suma dorita, urmand ca, in termen de maxim 1 (una) zi, in functie de bonusurile financiare obtinute in cadrul programului, SC CARD AUTO SERVICE SRL sa-i crediteze cardul personal cu suma rezultata, in conformitate cu prezentul Contract. Abonamentul NextDrive poate fi modificat (din Explorer in Premium) doar o data la 6 luni. RASPUNDERI SC CARD AUTO SERVICE SRL nu va fi raspunzator in cazul utilizarii cardului de catre alte persoane decat cele inscrise in contul abonamentului. Posesorii cardului sunt obligati sa anunte disparitia sau furtul cardului la urmatoarea adresa de e-mail card@nextdrive-support.ro. Un nou card poate fi eliberat, dupa solicitarea anularii celui pierdut sau furat si depunerea unei declaratii privind pierderea/furtul, in care se vor mentiona datele de identificare ale titularului (nume, prenume, domiciliu, telefon, adresa de e-mail). Dupa depunerea solicitarii anularii cardului pierdut sau furat, a declaratiei privind pierderea/furtul si comunicarea datelor de identificare, posesorul are dreptul la un nou card, care se va emite in termen de maxim 15 zile lucratoare. Emitentul nu va fi tinut raspunzator pentru situatia in care Partenerii Comerciali nu accepta Cardul din diverse motive invocate. Emitentul va directiona Utilizatorul catre alt Partener in cel mai scurt timp posibil. 
 •  CONDITII DE VALIDITATE:   Poate avea calitate de utilizator o persoana fizica sau juridica, in urma completarii formularului de emitere, a achitarii integrale a taxei lunare in cuantum de 150 RON si taxa de inregistrare de 185 RON ce se va plati in avans incepand cu data inscrierii. Taxa de inregistrare se plateste o singura data, la inregistrarea utilizatorului. Pentru a beneficia de abonamentul NEXTDRIVE, persoana fizica trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii: Sa fie majora in conditiile legii romane; Sa detina un card bancar cu suma minima de 335 RON in el aferenta taxelor de la art. 5.1 Utilizatorul declara pe proprie raspundere ca toate datele introduse in cadrul sistemul sunt datele sale personale. SERVICII Serviciile vor fi prestate de catre Societatile Partenere in beneficiul SC CARD AUTO SERVICE SRL, dar realizate direct catre titularul cardului NEXTDRIVE. Titularul Cardului nu are posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici sa ceara modificarea parametrilor serviciilor oferite. Inscrierile se contorizeaza pana in 14 nivele adancime, in graficul binar astfel cum este descris in ANEXA 2. Inscrierile pot fi efectuate de catre orice persoana din graficul comun. 
 •  SC CARD AUTO SERVICE SRL organizeaza sesiuni de training de cateva ori pe saptamana, in locatii ce vor fi comunicate pe site prin intermediul carora se ofera training despre sistemul electronic si despre conceptul businessului. Toate Beneficiile, cu exceptia reducerilor la benzina,sunt valabile si acordate doar pentru masina inregistrata in contul abonamentului . 
 •  PLATI SI MODALITATI DE PLATA. BONUSURI SPECIALE Costul abonamentului NEXTDRIVE Premium este de 150 ron lunar ce se vor plati in avans, incepand cu data inregistrarii. La data inregistrarii se va achita o singura data suma de 185 ron taxa de inscriere. Costul abonamentului NEXTDRIVE Explorer este de 150 ron lunar ce se vor plati in avans, incepand cu data inregistrarii.La data inregistrarii se va achita o singura data suma de 185 ron taxa de inscriere. 
 •  Facturarea servicilor oferite se face o data pe data de 1 ale luni pentru luna precedenta si include ( abonamentul lunar , Bonusrurile castigate , alimentarile de combustibil , Reducerile acordate pentru alimentari ) In situatia in care Utilizatorul va recomanda achizitionarea abonamentului NEXTDRIVE catre un alt Client-Potential Utilizator, Utilizatorul va beneficia de un multe bonusuri, sistemul special de bonusuri fiind detaliat in Anexa 2 la prezentul contract. Taxele si impozitele aferente incasarii bonusurilor vor cadea in sarcina Utilizatorului si vor fi achitate catre bugetele de stat astfel: Taxele CAS si impozitul pe venit vor fi achitate de catre Utilizator, in conformitate cu prevederile legii fiscale.

Oricand factura de bonus al utilizatorului este mai mare de cat (+1000) ron,(adica un profit mai mare de cat 1000 ron) se precepe un comision de 10% pentru platforma.
FORTA MAJORA Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. CONFIDENTIALITATE Utilizatorul va considera ca secrete comerciale si va pastra cu cea mai mare strictete confidentialitatea tuturor informatiilor si a materialelor incredintate de catre Emitent si va dezvalui astfel de informatii numai acelor persoane, angajati sau nu, care sa fie constiente de confidentialitatea informatiilor in scopul indeplinirii de catre Parti a obligatiilor ce le revin in vederea executarii prezentului contract. Toate informatiile confidentiale referitoare la una dintre Parti sunt si raman in proprietatea exclusiva a acelei Parti. Obligatia de confidentialitate va continua si dupa terminarea contractului PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PRIVAT SC CARD AUTO SERVICE SRL colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP, CI/BI), pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri: - validarea, expedierea si facturarea seriviciile utilizate de catre acesta; - rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau uncontract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta; - pentru a asigura accesul acestuia la serviciu; - trimiterea de newsletter si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic; - contactarea acestuia, la cererea sa voluntara; - contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii; - scopuri statistice. SC CARD AUTO SERVICE SRL poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic; exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in care rezultatul actiunilor Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura. Utilizatorrul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Utilizatorul se va adresa SC CARD AUTO SERVICE SRL conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Utilizatorului. Politica de confidentialitate se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Utilizator, exclusiv pe site sau in formularele speciale. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, inclusiv a Prtenereilor Comerciali. SC CARD AUTO SERVICE SRL se obliga ca datele colectate ale Utilizatorului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate. Exceptie face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului. Procesatorul de carduri bancare agreat de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA Produsul Card NEXTDRIVE este protejat in sensul Legii nr. 8/1996 cu privire la dreptul de autor. Nu poate face obiectul niciunui document juridic cu privire la cedearea sa gratuita sau contra altor avantaje de alte natura. LITIGII Eventualele litigii aparute intre SC CARD AUTO SERVICE SRL si utilizatorii servicile NEXTDRIVE se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul societatii. 

 FRAUDA: SC CARD AUTO SERVICE SRL nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale. SC CARD AUTO SERVICE SRL declina orice responsabilitate, in situatia in care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele SC CARD AUTO SERVICE SRL . Comunicarile realizate de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului. Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a siteului/continutul si/sau SC CARD AUTO SERVICE SRL si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri): de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda; de a altera sau altfel modifica continutul site-ului sau Continutului expediat prin orice metoda de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL catre Client; de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza site-ul; de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL catre Client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului. 

 RASPUNDEREA CONTRACTUALA:   SC CARD AUTO SERVICE SRL nu poate fi tinut responsabila in fata nici unei persoane fizice sau juridice care foloseste sau se bazeaza pe continut. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu poate fi tinuta responsabila pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip continut prezentata sau nu pe site/orice document sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea continutului care pot conduce la orice fel pierderi. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca: - serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel; - produsele obtinute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului nu vor corespunde cerintelor sau asteptarilor clientului. Operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie / legatura / tranzactie / colaborare / etc. care pot aparea intre client si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul siteului. 

 DISPOZITII FINALE: Prezentul contract este incheiat pe o durata nedeterminata. Garantiile serviciilor incluse sunt asigurate de catre Partenerii agreati in conformitate cu specificul serviciilor prestate. SC CARD AUTO SERVICE SRL isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta site-ul si/sau orice continut, inclusiv parteneriatele cu Partenerii Agreati, fara notificare prealabila a Utilizatorului. Utilizatorul recunoaste si accepta faptul ca acest contract implica obligatia Utilizatorului de plata a serviciilor astfel cum acestea sunt descrise mai sus. SC CARD AUTO SERVICE SRL poate dispune incetarea contractului oricand este detectata o incalcare a prezentului contract, in baza unei notificari transmise pe mailul Utilizatorului. Din momentul notificarii Utilizatorul este exclus din sistemul de bonusuri si nu va mai putea incheia un alt contract. In situatia in care Utilizatorul este nemultumit de serviciile prestate de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL acesta va notifica SC CARD AUTO SERVICE SRL care va transmite raspunsul in termen de 3 zile pe emailul Utilizatorului. Prezentul contract s-a incheiat azi,la distanta, prin intermediul site-ului www.nextdrive.ro/register, iar acceptarea sa echivaleaza cu acceptarea tuturor termenilor si conditiilor inclusi. Prezentul contract contine 3 Anexe: ANEXA 1 - Beneficile incluse in abonament; ANEXA 2 - Sistemul de Bonusuri. ANEXA 3 - Diferenta intre abonamentul NextDrive Standard si NextDrive Premium ANEXA 1 - Beneficile incluse in abonament - Reduceri la combustibil care cresc in functie de si de abonamentul ales si de nivelul tau de performanta pana la gratuitate in limita a 150 litri / luna - Dispecerat 365 zile pe an: 0319006 - un numar de WhatsApp ca sa fim si mai aproape de tine: 0788.60.60.60 ANEXA 2- Sistemul de bonusuri 1) Startup support: - La abonamentele NextDrive PREMIUM sau EXPLORER (150Ron/luna) : înscrie 5 prieteni în rețeaua ta și beneficieaza de Abonament GRATUIT Cat timp cei 5 directi isi platesc abonamentul! 

 2) Comision alimentare combustibil - Discount in limita a 150 litri/luna, aplicabil in maxim 1 ora dupa fiecare alimentare, conform Regulamentului. 

 3) Comision de la inscrieri - La fiecare prieten inscris de tine, primesti pe loc 60 RON. - La fiecare prieten inscris de prietenul tau primeste el 60 RON si tu 20 RON. - La fiecare prieten al prietenul tau primeste el 60 RON, prietenului tau 20 RON, iar tu 10 RON, la fiecare noua inscriere. 

 4) Comision de eficienta - La fiecare 4 oameni inscrisi direct de tine intr-o luna calendaristica, primesti un bonus de 200 RON. - De fiecare data cand numarul de inscrisi de tine creste cu 10 inscrisi directi, primesti un extra-bonus de 500 RON. 

 5) Venit pasiv O dubla se formeaza la fiecare 4 inscrieri (2 pe stanga + 2 pe dreapta) de noi abonati (introdusi de tine sau de orice persoana din contul tau) Fiecare dubla realizata: - iti creste Reducerea initiala la combustibil cu 0.12 ron/litru pana ajungi la gratuitate.( respectiv o reducere de 5 Ron/litru ) dupa ce ajungi la gratuitate , fiecare dubla - iti ofera 15 Ron / luna ANEXA 3- Diferenta intre abonamentul NextDrive Premium si NextDrive Explorer -Sistemul de bonusuri de la inscrieri,este la fel la ambele abonamente.(Anexa 2) 

 Abonamentul PREMIUM - Taxa de inregistrare( Ron) 185 - Abonament lunar ( Ron) 150 - Reducerea initiala la combustibil 1 ron/litru- Cand faceti 5 inscrieri , beneficiati de abonament GRATUIT! Cat timp cei 5 directi isi platesc abonamentul! 

 Abonamentul EXPLORER - Taxa de inregistrare( Ron) 185 - Abonament lunar ( Ron) 150 - Reducerea initiala la combustibil 0.5 ron/litru. - Cand faceti 5 inscrieri , beneficiati de abonament GRATUIT! Cat timp cei 5 directi isi platesc abonamentul! - Bonusuri din alimentari : 0.3 Ron/litru alimentat de catre inscrisii tai directi. 0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 2. 0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 3. 

 * Creditul tau din platforma poate fi virat automat in contul tau bancar, pe data de 3 ale lunii, incepand de la valori mai mari de 300 RON.

Obtine cardul Next Drive si castiga bani

Inregistreaza-te acum cu Token: g0GG1TFh sau d0tDUpll (unde 0 este cifra) si profita de bonusuri

INREGISTREAZA-TE