Metodologie

22.12.2018


Manifestare a calități motrice. Practicarea handbalului la nivelul copiilor și juniorilor, precum și cercetarea efectuată în acest sens, recomandă ca anumite categorii de mijloace să fie programați cu o pondere mai mare.

Ponderea calităților motrice în antrenament (R. Sotiriu, 1998)

CALITĂȚI MOTRICE VÂRSTA JUNIORILOR (14 - 16 ANI)

Forța 20%

Rezistența 20%

Viteza 25%

Îndemânarea 25%

Suplețea 10%

Pregătirea tehnică este componenta cu cea mai mare pondere în antrenament. La cele procentuale stabilite pentru instruirea tehnică se adaugă inerent și efectele exercițiilor specifice jocului, desfășurate în scopul principal de îmbunătățire a pregătirii fizice, precum și a celor care se acumulează în folosul tehnic prin mijloacele programate pentru tactica de pregătire. Pregătirea tehnică la nivelul eșaloanelor de juniori trebuie să asigure însușirea și aprofundarea întregului arsenal tehnic cunoscut în jocul de handbal. Aceasta se va realiza treptat, în conformitate cu obiectivele generale stabilite pentru acest eșalon. Analiza tehnică a procedeelor ​​tehnice sau a acțiunilor tactice trebuie alăturate judicios cu instruirea globală cu integrarea lor în joc, în faza de joc sau în exerciții complexe executate în condiții apropiate de activitatea de concurs. Pregătirea tactică sunt o ponderă relativ mică în instruirea lor. Din conținutul acestei componente trebuie să-și însușească toate aspectele tactice legate de exercițiile tehnice și noțiunile tactice colective. Instruirea tehnică și cea tactică la aceste vârste nu se realizează separat, ci concomitent, în cel mai mare parte a procesului de antrenament a copiilor și juniorilor. Acest lucru este necesar pentru ca acestea să cuprindă întreaga sferă a tacticii jocului. instruirea tehnica și tactica la aceste vârste nu se realizează separat, ci concomitent, în cea mai mare parte a procesului de antrenament al copiilor și juniorilor. Sfera instruirii tehnico-tactica cuprinde și problema specializării pe posturi care trebuie rezolvate pe etape evolutive: - universalizare de bază; - specializare pe linii de posturi;- specializare pe posturi;- universalizare generală. Perfecționarea treptată a componentelor antrenamentului la copii și la juniori, în vederea obținerii și a indiciilor superioare de pregătire individuală și colectivă și a participării la activitatea competitivă, sunt unele caracteristici proprii, adoptate la necesitatea asigurării unei premiza certă pentru perspectiva atingerii unui nivel superior de performanță. Probele și normele de control reprezintă principala modalitate de verificare periodică. Progresului Realizat de copii și Juniori. Centrarea, în direcția perfecționării componentelor antrenamentului, în același timp, ele permit antrenorului să aprecieze obiectivul, eficiența conținutului și metodologiei utilizate în procesul de instruire, într -o anumită etapă sau perioadă. Folosirea unei game variate de probe și norme de control care verifică în ce măsura a fost realizată cu sarcini și obiective fixate pentru o anumită etapă de instruire, asigură procesul de pregătire un caracter științific,programat, care nu se desfășoară la întâmplare, ci în direcția îndeplinirii obiectivelor finale propriu-zise.În legătură cu aceste probe și norme este necesar să se menționeze că ele pot fi realizate cu ușurință de către juniorii de handbal, fără o pregătire specială, lungă pentru proba respectivă, dacă procesul de antrenament a fost programat corect și desfășurat la nivelul cerințelor științifice contemporane. În concluzie, pentru specificul antrenamentului sportiv la handbaliștii juniori, literatura de specialitate precizează o serie de direcții de bază care se impun în fundamentarea științifică a procesului de programare pe baza de obiective operaționale între care: - cunoașterea jocului de handbal pe plan mondial; - participarea conștientă, activă și recreativă a sportivilor; - caracterul formativ-educativ al jocurilor;- instruire globală prin practicarea jocului bilaterală, a fazelor lui, sau au noi structuri complexe de exerciții combinate cu instruirea analitică; selecția riguroasă a materialului uman; - proces de instruire continuă, ritmic și activ; - în orice acțiune de joc sunt prezente toate componentele antrenamentului;- cerințele metodice  sunt determinate de calendarul sportiv; - ponderea fiecărei componente la un antrenament și sportiv în diferite perioade de pregătire.