Profit la fiecare 10 minute!

Energie electromagnetica

18.05.2021

Energie electromagnetică 

La începutul secolului XX, dr. Albert Abrams a folosit instrumente calibrate pentru a măsura radiațiile din numeroase zone ale corpului. El a concluzionat că corpul era compus din energie electromagnetică, eliminând frecvențe și amplitudini diferite de diverse organe și țesuturi.Frecvențe de la. 01 până la 999 Hz cu intensități variate de 20 până la două microampe au fost documentate, producând un caracter vibrațional țesuturilor (Young, 2005).

David Schmidt de la LifeWave, designerul plasturilor LifeWavel, a valorificat aceste cunoștințe avansate prin utilizarea proceselor nanotehnologice pentru a formula exact structura moleculară aminoacizi și d-zahăr, necesare pentru a semnala frecvențele specifice pe care și le-a dorit. Plasturele LifeWave, prin atingerea frecvențelor specifice, acționează ca antene pentru activitatea termomagnetică a corpului și apoi nanotransmițătorii modulează acest ′′ transportator ′′ pe frecvența specifică necesară pentru a activa celula țintă. Aceste mici semnale modulate devin catalizatorul producției sporite de substanțe precum ATP sau glutation. 

Fiecare tip de plasture a fost formulat de David Schmidt pentru a afecta anumite frecvențe specifice ale corpului. Plasturii LifeWave au fost studiați de agențiile externe pentru a constata că nu există nicio trecere a substanțelor din plasture în corp. S-a descoperit că sunt non-transdermici.